Polityka prywatności


Serwis przestrzega poszanowania prywatności.

Korzystający z zasobów pozostają cały czas anonimowi, do chwili, kiedy sami zdecydują się ujawnić swoje dane.

W przypadku prenumeraty newslettera lub uczestnictwa w konkursach, dane osobiste nie są przekazywane osobom trzecim.

Każdy użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy subskrybentów oraz zmodyfikować swoje dane..


Polityka cookies


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu GreyBox Aleksandra Łopińska-Werra. z siedzibą pod adresem ul. Boya Żeleńskiego 12, 75-713 Koszalin.

 


4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 


a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 


b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 


c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 


5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 


6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 


c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 


d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 


e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 


7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 


8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 


9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 


10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 


Szanowna Klientko/Szanowny Kliencie


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Aleksandra Łopińska-Werra, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GreyBox.


2. Dane kontaktowe Administratora:

GreyBox

ul. Boya Żeleńskiego 12, 75-713 Koszalin

e-mail: greybox@onet.pl


3. Przetwarzamy Pani/Pana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Pani/Pan oraz obsługi reklamacji w naszym sklepie w przypadku, gdy Pani/Pan zgłosi taka reklamację. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych do celów podatkowych i rachunkowych.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.


5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.


6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do upływu przedawnienia roszczeń związanych z Umową, przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Pani/Pana danych.


7. Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy bezpieczne szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim tylko w przypadku realizacji umowy sprzedaży tj. podmiotom realizującym dostawę towarów.


9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


11. Pani/Pana ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.


12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.